Burak Hac Umre

Umre

Datum
Vertrek: 23 Februari 2019 Amsterdam- Medine
Terugkeer: 3 Maart 2019 Cidde- Amsterdam

PRIJZEN
1350 EURO, ALLES INCLUSIEF

GROEP (10 DAGEN): 1350 Euro
Vertrek: 20 April 2019 Amsterdam Medine.
Terugkeer: 29 April 2019 Cidde Amsterdam.

GROEP (15 DAGEN): 1550 Euro
Vertrek: 20 April 2019 Amsterdam Medine
Terugkeer: 4 Mei 2019 Cidde Amsterdam

GROEP (10 DAGEN): 1350 Euro
Vertrek: 27 April2019 Amsterdam Medine
Terugkeer: 5 Mei 2019

MEDINE PROGRAMMA

 • Elk ochtend begroeting en lezing na gebed.
 • Bezoekje bij de Beni̇ sakı̇f tuin.
 • Bezoek aan alle bezienswaardigheden in Medine (ühüd- kıbleteyn- hendek- kübaa mescids) en ook bezoek aan Al-Baqi.
 • Speciaal lezingen en bezoekjes voor vrouwen door vrouwelijke gidsen.

MEKKE PROGRAMMA

 • Minimaal 6 keer umrah
 • Umrah mogelijkheid bij Cıraane (hüneyn)
 • Bezoek je aan Hudeybiye en ook mogelijkheid voor Umrah
 • Kameel boerderij-tocht
 • Sevr- arafat- mina-müzdelife en hira bezoekjes
 • Icaabe- çin- seçer en sancak mescidi bezoekjes
 • Kabristanlık bezoekjes
 • Dagelijkse lezingen
 • Speciaal lezingen en programma’s voor vrouwen door vrouwelijke Hoca
 • Speciale programma’s
 • Speciaal programma’s voor jongeren
HEMEN KAYDOL !

Burak Hac Umre

Daha fazla bilgi

  BURAK ORGANİZASYONUNUN FARKLILIĞI

  • 17 yıllık hac ve umre tecrübeli hocalarımız
  • Hanımlara özel hanım hocalarımız
  • Günlük sohbetler ve bilgilendirmeler ile bilerek ve yaşayarak gönül huzuru ile ibadet yapılmasını sağlamak
  • Hacılar ve umrecilere kisisel ilgi ve alaka
  • 24 saat çay kahve, şu ve sağlık hizmetleri
  • Mekke de oturan, arabca bilen, tecrübeli rehberlik ekibimiz (24 saat ulaşılabilir)
  • Otellerimizin temiz ve yürüme mesafeli yakınlığı
  • Yemeklerimiz genelde türk mutfağı çeşitleridir
  • Kendi tecrübe ve bilgilerimizle yazmış olduğumuz hac ve umre kitaplarımızla sağlam bilgi sunmaktayız
  • Gruplara özel grup indirimleri yapılır. (özel anlaşma ile)

  Umre, usulüne uygun olarak ihrama girerek Kábe tavaf edildikten sonra Safa ve Merve tepeleri arasında sa’y vazifesinin yapılması ve ardından tıraş olarak ihramdan çıkmakla yerine getirilen bir ibadettir.

  Ebû Hüreyre radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  Umre ibadeti, daha sonraki bir umreye kadar işlenecek günahlara kefârettir. Mebrûr haccın karşılığı ise, ancak cennettir.

  Hz.Ömer ra. Hazretlerinin mana dolu şu hatırası Umreyi özetlemektedir:

  Hz. Ömer ra : – Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’den umre yapmak için izin istedim, verdi ve:  “Sevgili kardeşim, bizi de duadan unutma!” buyurdu.

  Bu sözüyle Hz. Peygamber bana öyle bir şey söylemiş oldu ki, benim için dünyaya bedeldir.

  Ebu Hureyre’nin (r.a.) rivayet ettiğine göre:
  Hz. Peygamber (a.s.): “Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan (küçük) günahlar için kefarettir. Kabul olan bir hac ise, onun Cennetten başka bir karşılığı yoktur” buyurmuştur. ( Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 2403)

  Hacc veya Umre kaydı için iletişim bölümündeki kayıt formunu doldurup bize göndermeniz yeterlidir, biz sizinle irtibata geçer gerekli kısımları konuşuruz.

  Kesin kayıt için şu belgeler önemli ve mecburidir:

  1. Türk veya Hollanda pasaportunuzun vize aldığınız tarihden iitbaren en az altı aylık süresi olmalıdır.
  2. Pasaportunuz sadece Türk pasaportu ise NL – ID kartı beraber gelecek.
  3. Menejit aşısı yapılmış olarak aşı karnesi.
  4. Üç adet vesikalık fotoğraf (Hanımların fotoğrafı başörtülü olmalı)

  Câbir (r.a.)’den rivâyete göre, Peygamber (s.a.v.)’e umre yapmak vâcib midir? Diye soruldu da Rasûlullah (s.a.v.)’de: “Hayır, fakat umre yapmak değerli ve faziletli bir ibadettir” buyurdular. (Tirmîzî rivâyet etmiştir.)

  İmam-ı Şâfii diyor ki: Umre yapmak Rasûlullah (s.a.v.)’in sünnetlerindendir. Umrenin terk edilebileceğine dair ruhsat veren hiçbir delil bilmiyoruz.

  İbnu Abbas (radıyallahu anhümâ)’ın: “Umre vacibtir” dediği rivayet olunmuştur. (Tirmizî, Hacc: 88,)

  İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ): “Bir kere hacc, bir kere umre herkese vacibtir” demiştir.

  Umrenin sünnet olduğu görüşünde olan İmam-ı Âzam, senenin beş gününde umre yapmak mekruhtur der:

  1- Arafe günü  2- Nahir (kurban bayarmının ilk) günü, 3, 4, 5- Eyyam-ı teşrik (bayramın ikinci, üçüncü, dördüncü günleri).

  “Rasûlullah (s.a.v.)’in Ka’be’de tavaf etmesi ve Safâ ile Merve arasında koşması müşriklere gövde gösterisi yapmak içindi.” (Buhârî, Hac: 80;Tirmizi,hac:863)

  Tirmîzî: Kişi orada koşamaz ise normal olarak yürümesi bile caizdir.

  Resulullah (sav) Beytullah’ın etrafında tavaf, Safa ile Merve arasında, müşriklere kuvvetini göstermek için sa’y etti. (Ebu Davud, Menasik : 51)

  Hadis  :Resulullah (sav) ve ashabı (ra) Ciirrane’den umre yaptılar. Bu umrede Beytullah’ı remel yaparak tavaf ettiler. Bu tavafta ridalarının bir ucunu sağ koltuklarının altına koymuşlar, diğer ucunu da sol omuzlarının üzerine atarak ızdıba yapmışlardı. (Ebu Davud, Menasik : 50)

  Resulullah (sav) ve ashabı (ra) Mekke’ye, Yesrib hummasından bitkin düşmüş bir halde geldiler. Müşrikler (şehirde menfi bir dedikodu yaparak): “Yarın buraya humma hastalığından dermanı kesilmiş ve ondan çok izdırab çekmiş bir kavim gelecek” dediler ve (Müslümanların seyrine bakmak için) Hicrin arkasına oturdular. (Onların hainliğinden vahyen haberdar olan) Resulullah (sav), celadetlerini müşriklere göstermeleri için, Müslümanlar’a tavafın ilk üç şavtında remel yapmalarım, iki köşe arasında da adi yürüyüşle yürümelerini emretti. Bu hali gören müşrikler: “Bunlar mı hummanın bitkin düşürdüğünü zannettiğiniz insanlar, bunlar falan ve falandan daha sağlammış!” dediler.  (Müslim, Hacc 240)

  Ali (r.a.)’den rivâyete göre : Rasûlullah (s.a.v.)’e Hacc’ül Ekber hangi gündür? Diye sordum;  “Hacc’ül Ekber günü Kurban bayramının birinci günüdür.” buyurdu (Nesâî, Menasik: 134)

  Hac ve umreye iki hac denirdi. Kurban bayramında yapılana “Haccul Ekber” (Büyük Hac) Umreye de “Haccul Asğar” (Küçük Hac).

  Abdullah b. Mes’ûd (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Hac ve Umreyi beraber yapınız çünkü Hac ve Umre günahları ve fakirliği giderir. Tıpkı demir, altın ve gümüşün kir ve pasını körüğün giderdiği gibi kabul edilmiş haccın sevâbı ise ancak Cennettir.” (Nesâî, Menasik: 6)

  Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu: “Her kim hacceder ve bu yaptığı hac süresince her türlü kötü sözden ve Allah’ın çizdiği dosdoğru yolundan dışarı çıkmak gibi bir suç işlemezse geçmiş günahları affedilir.” ( Müslim, Hac: 79)

  “Hıcr veya Hatim” denilen yerde namaz kılmak ka’be de kılmak gibidir

  Âişe (r.anha)’dan rivâyet edildiğine göre, şöyle demiştir: Ka’be’ye girmeyi ve orada namaz kılmayı çok arzu ederdim. Rasûlullah (s.a.v.) elimden tutarak beni Hıcr denilen yere soktu ve şöyle buyurdu: “Ka’be’ye girmek istiyorsan Hıcr’de namaz kıl çünkü orası Ka’be’den bir parçadır. Kavmin, Ka’be’yi yaparken malzeme eksikliğinden dolayı Hıcr’ı Ka’be’den ayırdılar ve ayrı bir yer haline getirdiler.” ( Müslim, Hac: 70-Tirmizi,hac:876)